Vrijheid… Duur bevochten.

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog.

Vandaag 4 februari 2020 is het 75 jaar geleden dat op Jalta een conferentie begon van de leiders van de geallieerden – Roosevelt, Churchill en Stalin – ondersteund door een 600 militaire adviseurs. Doel van de conferentie was het spreken over vrede, stabiliteit en vrijheid in het door de oorlog geteisterde Europa.

Koning Willem Alexander is een van de vele staatshoofden en overige internationale gasten die eerder dit jaar – op 23 januari – in Jeruzalem aanwezig was bij het World Holocaust Forum.

Op 27 januari is in Polen de herdenking dat 75 jaar geleden het vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Onder de vele internationale gasten zijn ook koning Willem-Alexander, koningin Maxima en premier Rutte.

In het kader van de indringende boodschap “nie wieder” – nooit weer een dergelijke onmenselijke en niet te bevatten wreedheid van de mensheid op minderheden – is er ook uitgebreid aandacht voor de sterke toename van antisemitisme in meerdere landen. Waarbij helaas ook Nederland moet worden genoemd.

5 mei 2020: Nederland herdenkt 75 jaar vrijheid

In Nederland leven we toe naar 5 mei: het herdenken en vieren van 75 jaar vrijheid.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei schrijft op haar website o.a.:

In 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We staan stil bij de vrijheid die is bevochten door mensen die daarvoor grote offers hebben gebracht. We vieren dat we sinds 1945 weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven aan nieuwe generaties. De bevrijding betekende het herstel van onze vrije en open democratische rechtsstaat. De rechten en vrijheden die daaruit voortkomen, zijn niet vrijblijvend. Ze scheppen voor iedereen een verantwoordelijkheid voor het behouden en het versterken ervan.

Wat is vrijheid?

Wat is vrijheid? Het “Nationaal Comité 4 en 5 Mei” vond deze op het eerste gezicht zo eenvoudige vraag zo relevant dat ze in de aanloop naar 4 en 5 mei een heel diverse groep Nederlanders hierover heeft geïnterviewd. Van deze interviews is een boek gemaakt, “Het vrijheidsboek” met een voorwoord van Gerdi Verbeet, oud-voorzitter van de Tweede Kamer en Voorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Zij schrijft o.a.:

Als oud-volksvertegenwoordiger betekent vrijheid voor mij dat je binnen een democratische rechtsstaat kan denken en zeggen wat je wilt zonder bang te zijn voor vervolging of bestraffing. Debat, vrijheid van meningsuiting en de vrijheid om het met elkaar oneens te zijn, zijn daarbij voor mij belangrijke begrippen. Binnen het parlement gaat het debat er soms hard aan toe en dat kan in de wetenschap dat dit binnen de parlementaire democratie mogelijk is. Dat is voor mij vrijheid.   

Wat betekent vrijheid voor mij en mijn medemens?

Als echtgenoot, vader en opa, als meelevend burger van ons prachtige Nederland en niet in de laatste plaats als christen houdt de vraag mij bezig:

Wat is vrijheid? Wat wordt er bedoeld als in het kader van allerlei onderwerpen over vrijheid wordt gesproken? Hoe kan ik zelf gebruik maken van mijn vrijheid en anderen de ruimte geven om gebruik te maken van hun vrijheid?

Binnenkort: Vrijheid……Wat is dat eigenlijk?