Vrijheid… Wat is dat eigenlijk?

Wie probeert een definitie van het begrip “vrijheid” te vinden, ontdekt al gauw dat dit nog niet zo eenvoudig is.

Vrijheid (sociologie) is het eerste zoekresultaat dat ik in de Nederlandse Wikipedia vind, met als omschrijving:

Vrijheid is de mogelijkheid om naar eigen wil te handelen. In maatschappelijke zin behelst het de mogelijkheid van groepen en individuen om deel te nemen aan het maatschappelijke, economische en politieke verkeer. In de moderne tijd is het een van de belangrijkste maatschappelijke waarden geworden, met een groot aantal verschillende interpretaties.”

De Engelstalige Wikipedia schrijft over het begrip “Freedom” o.a.:

“Freedom, generally, is having the ability to act or change without constraint…… In philosophy and religion, it is associated with having free will and being without undue or unjust constraints, or enslavement.”

En waar het gaat om maatschappelijke vrijheden lees ik :

Though the scope of the term differs between countries, civil liberties may include the freedom of conscience, freedom of press, freedom of religion, freedom of expression, freedom of assembly, the right to equal treatment under the law and due process, the right to a fair trial, and the right to life.”

Vrijheid: van groot belang

Vrijheid, een veelomvattend begrip dus waarvan een eenduidige definitie nog niet zo makkelijk te geven is.

Wat in elk geval breed wordt gedragen is het besef dat vrijheid een noodzakelijk middel is voor een democratische samenleving waar ruimte is om als individu of als groep naar eigen inzicht en overtuiging te kunnen leven en keuzes te maken.

En tegelijkertijd de ruimte te respecteren die anderen hebben om in diezelfde vrijheid naar hun inzicht en overtuiging te kunnen leven en keuzes te maken.

Vrijheid kent vanzelfsprekend ook grote uitdagingen. Daarover binnenkort meer.