Levenswijsheid: van alle tijden en plaatsen – Deel 1: Japan.

Het is aan de ene kant vanzelfsprekend en aan de andere kant heel interessant dat er in alle tijden en binnen alle landen en culturen mensen zijn geweest die levenswijsheid hebben gezocht. Even vanzelfsprekend en ook heel interessant is dat er een zeer grote overeenstemming is in datgene wat men dan als levenswijsheid heeft gevonden.

Ware levenswijsheid is niet tijd of plaats gebonden.

Ware levenswijsheid kan niet tegenstrijdig zijn. Er zijn in de kern van de zaak geen verschillende soorten levenswijsheden. Ware levenswijsheid is en blijft ware levenswijsheid en wie die wijsheid volgt, merkt dat het werkt. Ongeacht tijd en cultuur. En veel daarvan vind je kernachtig terug in spreekwoorden en gezegden. Voor een christen is dit een bevestiging, omdat ook de Bijbel zegt dat in alle mensen, ongeacht hun godsdienstige achtergrond, van nature een besef van goed en kwaad aanwezig is. Spreekwoorden en gezegden waarin ware wijsheid ligt zijn in alle tijden en culturen als een soort bakens en richtingaanwijzers voor het leven van alledag met haar wisselende omstandigheden.

Japan: een kijkje in de wereld van levenswijsheid in Japanse spreekwoorden en gezegden.

Het keizerrijk Japan kent een eeuwenoude cultuur waar verschillende religies en levensbeschouwelijke richtingen hun stempel op hebben gedrukt. Daardoor is het des te interessanter om in 2017 als Nederlander een herkenbare boodschap in veel Japanse spreekwoorden en gezegden te horen. En veel van die spreekwoorden en gezegden gaan over zeer herkenbare en actuele levensonderwerpen zoals:

A. Niet praten maar doen.

Enkele voorbeelden van Japanse wijsheden:

 • “De kleinste goede daad is beter dan de grootste goede plannen”
 • “Deugd is: niet weten maar doen”
 • “Wees niet bang als het langzaam gaat, maar wees bang dat je niet stil staat”
 • “Leven zonder je actief in te zetten is als een diamantmijn in te gaan en er met lege handen uit te komen”

De kleinste goede daad is beter dan de grootste goede plannen

B. Afmaken waar je aan begint.

Enkele voorbeelden:

 • “Monnik zijn voor 3 dagen” (de strekking is duidelijk: ergens aan beginnen, maar als het op volharden en doorzetten aan komt bij de eerste de beste moeilijkheid weer opgeven)
 • “Geld groeit aan de boom van de volharding”
 • “Val 7 keer en sta 8 keer weer op”
 • “Volharding loont”

De wind van morgen, die waait morgen

C. Even veelzijdig als het leven is zijn ook de spreekwoorden en gezegden.

Dat geldt ook voor Japan, enkele voorbeelden op diverse andere gebieden:

 • “Voor wie het pad van de liefde bewandelt zijn duizend meters alsof het er één is”
 • “Als je dorst hebt is het te laat om na te denken over het vinden van een waterbron”
 • “De wind van morgen, die waait morgen”
 • “De tong is maar een paar centimeter lang, maar kan een man van meer dan 2 meter doden”
 • “Let op het gedrag van anderen en corrigeer je eigen gedrag”
 • “Je bent arm als je niet tevreden bent”
 • “Een enkele pijl kan makkelijk doormidden gebroken worden, maar een bundel van tien pijlen niet”

Het leven wordt waardevol en rijk, zowel voor onszelf als voor onze omgeving, als ware levenswijsheid ons dagelijkse leven bepaalt.